KADRA

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w żłobku. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają dużą wiedzę i doświadczenie. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowywanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka.

 

 

NASZE MOCNE STRONY:

WYKSZTAŁCONA KADRA

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

RÓŻNORODNE TECHNIKI PRACY

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

CIĄGŁY ROZWÓJ I PODNOSZENIE KOMPETENCJI

MONIKA SZUBERTOWICZ
dyrektor, właściciel

Absolwentka studiów z zakresu Psychopedagogiki w specjalności Psychoprofilaktyki społecznej, Pedagogiki przedszkolnej, Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja, Zarządzania oświatą oraz Psychologii klinicznej (w trakcie). Nauczyciel mianowany z ponad 10-letnim stażem pracy zawodowej. Od 2016r. dyrektor i właściciel Niepublicznego Żłobka i Przedszkoli PINOKIO w Rzeszowie. Ambasadorka ds. edukacji w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Rzeszowie.

Daria Dworak

Zastępca dyrektora

Jagoda Surowiec

Kierownik żłobka

Kornelia Kmiotek

Katarzyna Kopeć

Amelia Madera

Mariola Włoch

Dorota Krakowska

Patrycja Ilko

Celina Indyk

Natalia Chobu

Monika Panek

Maria Barnaś

Kadra jest przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i uczestniczy w szkoleniach co rok celem przypomnienia sobie najważniejszych zagadnień. W placówce dostępne jest również urządzenie LifeVac.

Facebook