OFERTA

Edukacja najmłodszych dzieci powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić je w przyszły świat przedszkola. Pierwsze lata życia dziecka w największym stopniu decydują o jego dalszym rozwoju. Wtedy bowiem kształtują się jego możliwości intelektualne i rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, w tym także zdolność uczenia się. Dlatego wszelkie działania edukacyjne, oddziaływania wychowawcze, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie żłobkowym.

W codziennych zajęciach wykorzystujemy metody, stworzone i popularyzowane przez największe autorytety w dziedzinie pedagogiki dziecięcej. Naszym głównym celem jest nauka samodzielności, nawiązywanie relacji społecznych i kształtowanie pozytywnych wzorców. 

Zajęcia prowadzone są przez nasze ciocie żłobkowe – wprowadzanie obcych osób do grupy powoduje dodatkowy stres u dzieci, zwłaszcza tych, które są bardziej wrażliwe na kontakt z nieznajomymi.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

SENSORYKA

MAŁY BADACZ

TANIEC

JĘZYK ANGIELSKI

GIMNASTYKA

ZAJĘCIA MUZYCZNE

EKO SZTUKA

WARSZTATY KULINARNE

WARSZTATY PRZYRODNICZE

ZABAWY Z CHUSTĄ KLANZA

ANIMACJE

Facebook